Implementace Microsoft Exchange 2007 do existujícího prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slánský, Lukáš
dc.contributor.author Macák, Marek
dc.date.accessioned 2008-08-12T07:13:18Z
dc.date.available 2008-08-12T07:13:18Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29137
dc.description.abstract Práce se zabývá produktem Microsoft Exchange 2007 a jeho novinkami v této verzi. Věnuje se srovnání produktu s verzí předchozí a srovnání s jinými komerčními i nekomerčními produkty v oblasti groupware systémů. Je zde popsán postup převodu služeb z Microsoft Exchange 2003 na Microsoft Exchange 2007. cze
dc.format 39 s. cze
dc.format.extent 312962 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Migration eng
dc.subject Microsoft Exchange 2007 cze
dc.subject mail server cze
dc.subject groupware cze
dc.subject Migrace cze
dc.title Implementace Microsoft Exchange 2007 do existujícího prostředí cze
dc.title.alternative Implementation of Microsoft Exchange 2007 in the existing organization eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Švec, Petr
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The work is concerned with the product of Microsoft Exchange 2007 and technology news of this version. It deals with a comparison of this product with its previous version and it also dwells on a comparison with other commercial and non commercial products in the field of groupware systems. The work gives account of the method of shifting services from Microsoft Exchange 2003 to Microsoft Exchange 2007. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D18195
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account