Návrh metodiky zjišťování součinitele odporu vzduchu z dojezdové zkoušky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zikmund, Tomáš
dc.contributor.author Červinka, Petr
dc.date.accessioned 2008-08-12T07:12:18Z
dc.date.available 2008-08-12T07:12:18Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29127
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na problematiku působení jízdních odporů na vozidlo v průběhu dojezdové zkoušky. Navrhuje postup vyhodnocování naměřených hodnot s cílem nalézt součinitel odporu vzduchu. Zabývá se také zjišťováním parametrů vozidla a atmosférických podmínek. cze
dc.format 66 s., 9 s. obr. příloh. cze
dc.format.extent 3000849 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject součinitel odporu vzduchu cze
dc.subject dojezdová zkouška cze
dc.subject aerodynamika cze
dc.subject jízdní odpory cze
dc.subject odpor vzduchu cze
dc.subject drag coefficient eng
dc.subject coastdown method eng
dc.subject aerodynamics eng
dc.subject driving resistences eng
dc.subject air resistance eng
dc.title Návrh metodiky zjišťování součinitele odporu vzduchu z dojezdové zkoušky cze
dc.title.alternative Proposal of methodology for evaluation of drag coefficient by coastdown method eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Burkovič, Jindřich
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The work focuses on the problem of action of driving resistances on a vehicle during the coastdown method. It proposes a procedure for evaluation of measured values with the aim to determine the drag coefficient. It also deals with the proposal parameters of the vehicle and atmospheric variables. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky-Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D19090 cze
dc.identifier.signature D19090
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account