Franchising v praxi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buchta, Miroslav
dc.contributor.author Ždímalová, Eva
dc.date.accessioned 2008-08-12T07:09:38Z
dc.date.available 2008-08-12T07:09:38Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29095
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá franchisingem jako jedním ze způsobu podnikání. Objasňuje základní pojmy, vývoj franchisingu v ČR i ve světě. Shrnuje výhody a nevýhody tohoto podnikání včetně výhledu do budoucna. Nechybí zde ani praktická část bakalářské práce, která ukazuje využití franchisingu v praxi. cze
dc.format 70 s., 21 s. příloh cze
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject Business eng
dc.subject Czech Republic eng
dc.subject alternative forms of financing eng
dc.subject franchising cze
dc.subject Podnikání cze
dc.subject Česká Republika cze
dc.subject alternativní formy financování cze
dc.title Franchising v praxi cze
dc.title.alternative Franchising in the practice eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The bachelor work deals with franchising as a one way of business. It explains basic notions, franchising development in the Czech Republic and in the world. It summarizes advantages and disadvantages of this business including aspects to the future. There is also practical part showing the application of franchising in practice. eng
dc.description.department Ústav ekonomie cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku - Manažerská etika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D18463
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account