Analýza nákladů a výnosů vybrané společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černohorský, Jan
dc.contributor.author Uhlíř, Pavel
dc.date.accessioned 2008-08-12T07:09:19Z
dc.date.available 2008-08-12T07:09:19Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29091
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je tematicky zaměřena na popis struktury a analýzu nákladových a výnosových položek podle zákona o účetnictví ve společnosti FC Hradec Králové a.s., jejíž hlavními činnostmi podnikání jsou organizování sportovních soutěží a reklamní činnost a marketing v prostředí profesionální kopané, s podstatným vlivem na hospodářský výsledek běžného daňového období. Práce vychází z teoretického vymezení nákladů a jejich struktury dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Dále je analyzována struktura nákladů ve vybraných společnostech AFK Atlantic Lázně Bohdaneč spol.s r. o. a FC Hradec Králové a.s.. cze
dc.format 79 s. cze
dc.format.extent 1385623 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject cost items eng
dc.subject revenue items eng
dc.subject Czech-Moravia Fotball Association eng
dc.subject Financing eng
dc.subject professional matches eng
dc.subject players eng
dc.subject football eng
dc.subject nákladové položky cze
dc.subject výnosové položky cze
dc.subject Českomoravský fotbalový svaz cze
dc.subject financování cze
dc.subject profesionální soutěže cze
dc.subject hráči cze
dc.subject fotbal cze
dc.title Analýza nákladů a výnosů vybrané společnosti cze
dc.title.alternative Cost and revenue analysis of selected company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This bachelor work thematically specializes in description of the structure and analysis of cost and revenue items according to the accounting law in the company FC Hradec Králové a.s.. The main activities of this company are organizing of sport competitions, advertizing and marketing in the settings of professional football (soccer), with the intrinsic effect on the economic outcome of the common taxable year. This bachelor work is based on the theoretical allocation of cost and its structure according to the Code of Accounting No. 563/1991 Sb. in its valid version. Thereinafter the cost structure in the selected companies - AFK Atlantic Lázně Bohdaneč Co. s.r.o. and FC Hradec Králové is analysed. eng
dc.description.department Ústav ekonomie cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D18442
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.rights.physicalunit práce není přístupná cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account