Dovednost neverbální komunikace v práci porodní asistentky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Beránková, Světlana
dc.contributor.author Rulíková, Kateřina
dc.date.accessioned 2008-08-12T07:02:06Z
dc.date.available 2008-08-12T07:02:06Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29053
dc.description.abstract V této bakalářské práci jsem se pokusila o zmapování aktuální situace používání neverbální komunikace porodními asistentkami na vybraných porodních sálech Pardubického kraje. Zaměřila jsem se na nedostatky některých neverbálních projevů, které by se daly napravit. Pokusila jsem se navrhnout zásady neverbální komunikace na porodním sále. cze
dc.format 64 s. cze
dc.format.extent 1064985 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject Neverbální komunikace cze
dc.subject porodní asistentky cze
dc.subject porodní sály cze
dc.subject pozorování cze
dc.subject nonverbal communication eng
dc.subject midwifes eng
dc.subject delivery rooms eng
dc.subject observation eng
dc.title Dovednost neverbální komunikace v práci porodní asistentky cze
dc.title.alternative Skill nonverbal communication at work midwifes eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kučerová, Jana
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated In this bachelor work I tried to describe actual situation of application in nonverbal communication (NVC) between midwifes at selected delivery rooms in Pardubice region. I concentrated for lack of some nonverbal speeches, which can be corrected. I attempted to propose fundamentals nonverbal communication at delivery room. eng
dc.description.department Katedra porodní asistence cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D19014
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account