Optimalizace vybraných částí dveřního systému vozidel veřejné dopravy pomocí MKP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Paščenko, Petr
dc.contributor.author Šoc, Marek
dc.date.accessioned 2008-08-12T07:01:38Z
dc.date.available 2008-08-12T07:01:38Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29047
dc.description.abstract Práce se zabývá tvarovou optimalizací vybraných částí dveřního systému určeného pro vozidla hromadné dopravy pomocí metody konečných prvků (MKP). U těchto částí je provedena kontrola pevnosti a únavy. Na základě zjištěných výsledků je vytvořen nový návrh tvarů vybraných částí a následně je provedena nová kontrola a vyhodnocení. cze
dc.format 73 s. cze
dc.format.extent 4477539 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject metoda konečných prvků cze
dc.subject tvarová optimalizace cze
dc.subject dveřní systém cze
dc.subject únava cze
dc.subject pevnost cze
dc.subject Final element method eng
dc.subject design optimalization eng
dc.subject door system eng
dc.subject endurance eng
dc.subject strength eng
dc.title Optimalizace vybraných částí dveřního systému vozidel veřejné dopravy pomocí MKP cze
dc.title.alternative Bus door system spare part optimalization using FEM eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Jána, Miroslav
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This work is focused on spare part optimalization of bus door system for mass transport vehicles using final element method (FEM). These parts were tested on strength and dynamic strength. Results from testing were a base for new designs of chosen spare parts. These models were also tested on strength and dynamic strength. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky-Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D19085 cze
dc.identifier.signature D19085
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account