Tvorba intranetového systému rezervace vozidel

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rulicová, Iva
dc.contributor.author Faltýnek, Miloš
dc.date.accessioned 2008-08-12T07:01:05Z
dc.date.available 2008-08-12T07:01:05Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29040
dc.description.abstract Práce popisuje vytvoření a funkci intranetového systému rezervace vozidel. Pro databázové schéma byla použita relační databáze Oracle, nad kterou byla naprogramována aplikace v PHP. Aplikace dále využívá technologie JavaScript a CSS. Nedílnou součástí byl i grafický návrh webové aplikace. cze
dc.format 49 s. cze
dc.format.extent 1789834 bytes eng
dc.format.extent 662377 bytes eng
dc.format.mimetype application/zip eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject reservation systems eng
dc.subject vehicles eng
dc.subject Database eng
dc.subject rezervační systémy cze
dc.subject vozidla cze
dc.subject Databáze cze
dc.subject Oracle cze
dc.subject PHP cze
dc.title Tvorba intranetového systému rezervace vozidel cze
dc.title.alternative Designing intranet system for vehicle reservation eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Fidler, Tomáš
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The work describes creating and function of intranet system for vehicle reservation. For database schema was used Oracle database, on which was designed and programmed application in PHP. In the application were also used technologies as JavaScript and CSS. An integral part was also graphics design of web application. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D18225
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account