Způsoby plateb v prostředí Internetu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šimonová, Stanislava
dc.contributor.author Bareš, Ladislav
dc.date.accessioned 2008-08-12T06:57:19Z
dc.date.available 2008-08-12T06:57:19Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29018
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá možnostmi placení v prostředí Internetu. Popisuje problematiku platebních karet, mikroplatebních systémů, elektronických peněz a možností plateb pomocí mobilních telefonů. Důraz je kladen zejména na centralizované platební systémy a jejich vzájemnou komparaci. cze
dc.format 79 s. cze
dc.format.extent 4575097 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject credit cards eng
dc.subject e-money eng
dc.subject micropayments eng
dc.subject platební karty cze
dc.subject elektronické peníze cze
dc.subject m-commerce cze
dc.subject paypal cze
dc.subject mikroplatby cze
dc.title Způsoby plateb v prostředí Internetu cze
dc.title.alternative Ways of making payments via the Internet eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This bachelor work investigates how the Internet can be used for effectively making payments. It breaks down the available alternatives such as credit cards, micro payment systems, electronic money transfer and mobile phone effected payment. The emphasis is specifically on centralised payment systems and its comparisons. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační a bezpečnostní systémy cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D18531
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account