Dopad nebezpečných meteorologických jevů na leteckou dopravu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Becková, Helena
dc.contributor.author Svoboda, Martin
dc.date.accessioned 2008-08-12T06:57:12Z
dc.date.available 2008-08-12T06:57:12Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29017
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na dopad nebezpečných meteorologických jevů na leteckou dopravu. Charakterizuje a analyzuje tyto jevy. Z analýzy vyvozuje opatření ke zvýšení bezpečnosti, resp. ke snížení ztrát letecké dopravy. Hodnotí ekonomické následky navržených opatření. cze
dc.format 83 s., 29 s. obr. příloh cze
dc.format.extent 2060230 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject dangerous meteorological phenomena eng
dc.subject aeronautical meteorology eng
dc.subject aeronautical meteorology eng
dc.subject air accident eng
dc.subject Letecká doprava cze
dc.subject nebezpečné meteorologické jevy cze
dc.subject letecká meteorologie cze
dc.subject letecké nehody cze
dc.title Dopad nebezpečných meteorologických jevů na leteckou dopravu cze
dc.title.alternative The impact of dangerous meteorological phenomena on air transport eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kardoš, Ivo
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on the impact of dangerous meteorological phenomena on air transport. It characterizes and analyses these phenomena. From analyzes it deduces precaution for safety improvements and losses reduction of air transport. Thesis then evaluates economical results of suggested precautions. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D18802
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account