Čaj a spiritualita : náboženské aspekty čajové kultury v Číně a Japonsku a v současném Česku.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štampach, Ivan
dc.contributor.author Langerová, Blanka
dc.date.accessioned 2008-08-12T06:55:40Z
dc.date.available 2008-08-12T06:55:40Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/28998
dc.description.abstract Práce se zabývá náboženskými aspekty čajové kultury v Číně, Japonsku a Česku. Cílem práce je zjistit nejen vývoj a současnou situaci možného výskytu náboženských aspektů v čajové kultuře v Číně a Japonsku, kde má tato kultura dlouholetou tradici, ale i v Česku, kam se za určitých okolností přenesla a transformovala ve specifický fenomén. Tento fenomén je detailně prozkoumán z hlediska jeho náboženských aspektů, se zřetelem na lidi pohybující se v této sféře (tj. majitelé, zaměstnanci a hosté českých čajoven). Závěry práce jsou položeny nejen na základech prostudované odborné, populárně naučné literatury i krásné literatury, ale i na analýze výsledků výzkumu. Výzkum byl realizován pro potřeby práce v období srpen 2007 – březen 2008 v českých čajovnách formou dotazníků, sběrem informačních materiálů a fotodokumentací. Výzkum doplňují rozhovory s lidmi pracujícími v českých čajovnách. Práce nabízí komplexní uchopení fenoménu náboženských aspektů v čajové kultuře a svými závěry poukazuje na nezanedbatelné místo tohoto jevu i v budoucích průzkumech současné české spirituality. cze
dc.format 92 s., 85 s. příl.,8 s.obr.příl. cze
dc.format.extent 8654209 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject čajová kultura cze
dc.subject spiritualita cze
dc.subject náboženské aspekty cze
dc.subject Čína cze
dc.subject Japonsko cze
dc.subject Česko cze
dc.subject tea culture eng
dc.subject Spirituality eng
dc.subject religious aspects eng
dc.subject China eng
dc.subject Japan eng
dc.subject Czech Republic eng
dc.title Čaj a spiritualita : náboženské aspekty čajové kultury v Číně a Japonsku a v současném Česku. cze
dc.title.alternative Tea and spirituality : religious aspects of tea culture in China and Japan, and in the contemporary Czech Republic eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Mrázek, Miloš
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This work deals with religious aspects of tea culture in China, Japan, and the Czech Republic. The objective of this work was to survey not only the development and the contemporary situation of potential religious aspects of tea culture in China and Japan, where it has an ancient tradition, but also in the Czech Republic, where tea culture was imported under specific conditions, and consequently transformed into a specific phenomenon. This phenomenon is thoroughly examined from the point of view of its religious aspects, with a particular consideration to the people linked to this field (i.e. tearoom owners, tearoom employees, and tearoom guests). The results of this work are based not only on literature research but also on the analysis of the author's own field research. This was carried out in the period between August 2007 and March 2008 in Czech tearooms by the means of questionnaires, collection of reference materials, and photo documentation. The research also integrated several interviews with people working in Czech tearooms. This work presents comprehensive elaboration of the phenomenon of religious aspects of tea culture, and its conclusion suggests an essential position of this phenomenon within further research of contemporary Czech spirituality. eng
dc.description.department Katedra religionistiky a filosofie cze
dc.thesis.degree-discipline Religionistika cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D19076
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account