Únavový syndrom - souvislost fyziologických projevů s hormonálními a jinými poruchami

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čegan, Alexander
dc.contributor.author Procházková, Libuše
dc.date.accessioned 2008-08-12T06:49:22Z
dc.date.available 2008-08-12T06:49:22Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/28971
dc.description.abstract Předložená práce pojednává o rutinním vyšetření pacientů trpících chronickým únavovým syndromem, které by mělo vést ke stanovení včasné diagnózy tohoto syndromu. Sledovali jsme biochemické a fyziologické parametry u tří skupin pacientů, kteří navštěvovali imunologickou poradnu se specifickými obtížemi. Každá skupina pacientů obsahovala 15 osob ženského i mužského pohlaví. Do první skupiny byli zařazeni pacienti, kteří se cítili unaveni, ale nesplňovali žádná kritéria pro chronický únavový syndrom. Druhá skupina pacientů splňovala Fukudova kritéria pro diagnózu chronického únavového syndromu a syndrom je omezuje v jejich každodenních aktivitách. Třetí skupina pacientů splňovala všechna kritéria Fukudova i kritéria Holmesova, a syndrom jim nedovoluje vykonávat každodenní činnost. Stanovovali jsme ionty, transaminázy a jaterní testy, bílkoviny, enzymy, hormony a onkomarkery. Ke stanovení hodnot jsme používali přístroj Vision Vitros 5.1 , ECI Vitros, BN Prospec a měřič gama záření. Výsledky byly statisticky porovnávané s kontrolou (první skupina pacientů). Z velkého počtu vyšetřovaných analytů byly vybrány ty, které by mohly být typické pro diagnózu chronického únavového syndromu. cze
dc.format 87 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject chronic fatigue syndrome eng
dc.subject routine investigation eng
dc.subject hormones defect eng
dc.subject Diagnosis eng
dc.subject immunity defect eng
dc.subject chronický únavový syndrom cze
dc.subject rutinní vyšetření cze
dc.subject hormonální porucha cze
dc.subject diagnóza cze
dc.subject imunitní porucha cze
dc.title Únavový syndrom - souvislost fyziologických projevů s hormonálními a jinými poruchami cze
dc.title.alternative Chronic fatigue syndrome - connection of physiological symptoms with eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This MSc thesis concern about routine investigation of patients afflicted with chronic fatigue syndrome, which could lead to the correct and in time diagnosis. We followed characteristics of three groups of patients, who where incoming to the immunological consulting room, each group consisted of 15 persons namely both women and men. In first group we find patients, who where incoming to the consulting room and feels tired, but does not fulfild criteria to satisfy chronic fatigue syndrome draw a line at. The second group of patients fulfild the Fukuda's criteria for diagnosis of chronic fatigue syndrome and it restrict their daily activities. The third group of patients fulfild without exceptions all the criteria, Holmes'es and Fukuda's and syndrome obstruct thein daily activities. We analyzed ions, hepatic tests, proteins, enzymes, hormones and tumormarkers. We used Fusion Vitros 5.1 , ECI Vitros, BN Prospec and gamma radiation measurer to assesment them. We statistically compared results of patients with healthy group (the first group of patients) for verification and attempted to choose from the big spectrum of examined parameters the most typical for chronic fatigue syndrome diagnosis. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Analýza biologických materiálů cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D18037
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account