Faktory ovlivňující rozvoj laktace

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Beránková, Světlana cze
dc.contributor.author Dostálová, Denisa
dc.date.accessioned 2008-08-12T06:47:13Z
dc.date.available 2008-08-12T06:47:13Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/28946
dc.description.abstract Závěrečná bakalářská práce má název Faktory ovlivňující rozvoj laktace. Jedná se o práci teoreticko-výzkumnou. Tato práce je rozdělena na část teoretickou, v níž jsem se zaměřila na teoretické zpracování informací, jež mají vliv na laktaci. Potřebné informace jsem získávala z odborné literatury a z elektronických zdrojů. Druhá část práce je výzkumná. Cílem bylo zjištění, jak dlouho respondentky kojily, zda měly problémy s prsy během kojení, pokud v těhotenství a kojení užívaly návykové látky. Dále mě zajímalo, zda vůbec znají důležitost mateřského mléka, zda se jejich libido nějak změnilo během kojení a pokud ano, jaké na to byly reakce partnera ženy. Základem k tomuto zjištění byl dotazník, který jsem rozdala kojícím ženám, které mají jedno dítě. cze
dc.format 77 s. cze
dc.format.extent 1339938 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject porodní asistentky cze
dc.subject laktace cze
dc.subject kojení cze
dc.subject výživa cze
dc.subject midwifes eng
dc.subject lactation eng
dc.subject breast-feeding eng
dc.subject nutrition eng
dc.title Faktory ovlivňující rozvoj laktace cze
dc.title.alternative Factors impacting development of lactation eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Petržílková, Helena
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The final bachelor's work is called „Factors impacting development of lactation‘‘. It´s about technically-theoretically work. This work is divided into theoretical part where I focused on theoretical information processing which have an impact on lactation. I got necessary information from literature and from an electronic mine of information. The second part of work is a research. The target was finding how long answerers suckled, whether they had troubles with bosom during breast-feeding. As far in pregnancy and during breast-feeding were using narcotics. Furthermore I would like to knew whether ever they know significance of maternal milk and if their libido have been somehow changed during breast-feeding. If yes, what kind of reaction did she get from her partner. The base to following finding was a questionnaire, which has been given out to suckling women who have just one baby. eng
dc.description.department Katedra porodní asistence cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D19011
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet