Organoantimonité a organobismutité sulfidy obsahující O,C,O chelátující ligandy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dostál, Libor
dc.contributor.author Chovancová, Marie
dc.date.accessioned 2008-08-12T06:46:32Z
dc.date.available 2008-08-12T06:46:32Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/28937
dc.description.abstract V rámci této diplomové práce bylo připraveno celkem sedm originálních organoantimonitých sloučenin obsahující O,C,O chelátující ligandy (2,6-(ROCH2)2C6H3, kde R = Me; t-Bu, Mesityl) a jednu organobismutitou sloučeninu obsahující O,C,O chelátující ligand (2,6-(ROCH2)2C6H3, kde R = t-Bu) . Všechny připravené sloučeniny byly identifikovány pomocí elementární analýzy, bodu tání, ESI hmotnostní spektrometrie, 1H a 13C NMR spektroskopie. Byla studována struktura těchto sloučenin jak v tuhé fázi tak v roztoku. Struktura v tuhé fázi byla zjištěna pomocí rentgenostrukturální analýzy monokrystalického materiálu. Struktura v roztoku byla stanovena pomocí 1H a 13C NMR spektroskopie. cze
dc.format 56 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject organoantimonité sulfidy cze
dc.subject organobismutité sulfidy cze
dc.subject rentgenostrikturální analýza cze
dc.title Organoantimonité a organobismutité sulfidy obsahující O,C,O chelátující ligandy cze
dc.title.alternative Organoantimony(III) and Organobismuth(III) Sulphides Containing O,C,O Chelating Ligands eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Lyčka, Antonín
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The set of eight original oragnoantimony(III) and organobismuth(III) compounds containing O,C,O chelating ligands (2,6-(ROCH2)2C6H3, where R = Me, t-Bu, Mesityl) was prepared and characterised using elemental analysis, melting points, ESI mass spectrometry, 1H and 13C NMR spectroscopy. Structure of these compounds was investigated both in the solid state (by the help of Xray diffraction techniques) and in solution (by the help of 1H and 13C NMR spectroscopy). eng
dc.description.department Katedra obecné a anorganické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Anorganická a bioanorganická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D18886
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account