Návrh a zhotovení výukového panelu vzduchotlakových brzdových soustav

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bodlák, Miroslav
dc.contributor.author Zemek, Jiří
dc.date.accessioned 2008-08-12T06:45:34Z
dc.date.available 2008-08-12T06:45:34Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/28923
dc.description.abstract Bakalářská práce "Návrh a zhotovení výukového panelu" snaží poskytnout lepší pochopení problematiky jednotlivých konstrukčních odvětví silničních prostředků pro samotného tvůrce tohoto panelu, ale v druhé řadě bude práce poskytnuta jako názorná pomůcka pro studenty zabývající se těmito specifickými částmi silničního vozidla, nebo bude využit souhrn výukových panelů v rámci výuky jednotlivých předmětů zabývajícími se těmito vozidlovými příslušenstvími. cze
dc.format 44 s., 21 s. příloh cze
dc.format.extent 10628846 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject výukové panely cze
dc.subject Vzduchotlaková brzdová soustava cze
dc.subject Provozní brzda cze
dc.subject Parkovací brzda cze
dc.subject Brzda přívěsu cze
dc.subject Hlavní dvoukruhový brzdič cze
dc.subject Pružinový válec cze
dc.subject educational boards eng
dc.subject air-pressure break system eng
dc.subject operating brake eng
dc.subject Parking brake eng
dc.subject trailer brake eng
dc.subject main two-circuit air brake valve eng
dc.subject spring loaded cylinder eng
dc.title Návrh a zhotovení výukového panelu vzduchotlakových brzdových soustav cze
dc.title.alternative The proposal and making of the educational board for air-pressure break systems eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated Presented bachelor degree thesis „ The proposal and making of the educational board" tries to give better understanding for problems of individual constructional branches of road appliances for the creator of this board. Secondly this thesis will be provided as an illustrative aid for students that deal with these specific parts of road vehicle. Or it will be used as a complex of educational boards in teaching of individual subjects engaged with these vehicle accessories. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky-Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D19153 cze
dc.identifier.signature D19153
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account