Praktické využití metody Activity-Based Costing ve vybrané firmě Miloš Vondráček-VoPa

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hýblová, Petra
dc.contributor.author Severa, Tomáš
dc.date.accessioned 2008-08-12T06:44:32Z
dc.date.available 2008-08-12T06:44:32Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/28911
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na metodu Activity-Based Costing. Activity-Based Costing je model identifikující společné náklady v organizaci a přiřazuje náklady jednotlivým produktům nebo službám (řízení nákladů). Tato metoda je založena na počtu činností nebo postupů, které jsou zahrnuté do procesů výroby produktů nebo poskytování služeb. Activity-Based Costing je nákladová metoda poskytující manažerům důležité informace, které potřebují znát o každém zákazníkovi s ohledem jaký tito zákazníci vytvářejí celkový profit organizace. Activity-Based Costing také dovoluje manažerům maximalizovat výkon firmy a vytváří předpoklady jak mají implementovat zdravou strategii celkového profitu. cze
dc.format 66 s., 36 s. obr. příloh cze
dc.format.extent 1212836 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject activity based costing eng
dc.subject activity based management eng
dc.subject cost analyses eng
dc.subject kalkulace nákladů podle aktivit; management řízení nákladů podle aktivit cze
dc.subject management řízení nákladů cze
dc.subject logistika cze
dc.title Praktické využití metody Activity-Based Costing ve vybrané firmě Miloš Vondráček-VoPa cze
dc.title.alternative A practical usage of Activity Based Costing method in chosen company Miloš Vondráček-VoPa eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Sklenář, Václav
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This work is about an Activity-Based Costing method. Activity-Based Costing is a costing model that identifies the cost pools in an organisation and assigns costs to products and services (cost drivers) based on the number of events or transactions involved in the process of providing a product or service. Activity-Based Costing is a costing method that provides managers with useful information they need regarding the contribution that each customer makes to overall profitability. Also, Activity-based costing allows managers to see how to maximise performance and implement sound profit-growth strategies. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D18804
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account