African-American slave childhood

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bubíková, Šárka
dc.contributor.author Moravová, Barbora
dc.date.accessioned 2008-08-12T06:43:27Z
dc.date.available 2008-08-12T06:43:27Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/28895
dc.description.abstract Práce se snaží popsat dětství černošských otroků, kteří vyrůstali na velkých plantážích amerického Jihu v devatenáctém století krátce před Občanskou válkou. Zaměřuje se na problémy související s dětstvím malých otroků během zajetí, především však na odloučení dětí od rodičů, násilí, rasismus, práci v ranném věku a na problémy se získáním vzdělání. Popisuje vztahy dětí k rodičům, sourozencům, ale také vztahy mezi otrokáři a dětskými otroky, jejichž byli vlastníky. Rovněž se zabývá volným časem dětí, který byl určen ke hraní. Práce je založena na skutečných výpovědích bývalých dětí-otroků, jejich zážitků a zkušenosti, jak je popisuji v životopisných románech Incidents in the Life of a Slave Girl od Harriet Jacobs, Narrative of the Life of Frederick Douglass od Frederick Douglass a Up from Slavery od Booker T. Washington ve srovnaní s relevantní sekundární literaturou. cze
dc.format 43 s. cze
dc.format.extent 1079457 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Children eng
dc.subject childhood eng
dc.subject slaves eng
dc.subject slavery eng
dc.subject Děti cze
dc.subject dětství cze
dc.subject otroci cze
dc.subject otroctví cze
dc.title African-American slave childhood eng
dc.title.alternative Dětství černošských otroků cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Fridrichová, Irena
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor paper is to analyze childhood of African American children living in slavery, on the large plantations during the nineteenth century in the Antebellum South. It focuses on issues affecting the slave children throughout their childhood in bondage, such as separation from their families, punishment, early labor, racial viewes held by white people, lack of educational opportunities and the struggles to become literate. It also describes the attitudes of the children towards their parents and their siblings and the attitudes of slaveowners towards the children born in slavery. Furthermore, this paper also examines slave children’s leisure time. To illustrate the opinions and experiences of former slaves, the paper is based on the comparative study of slave narrative works Incidents in the Life of a Slave Girl by Harriet Jacobs, Narrative of the Life of Frederick Douglass by Frederick Douglass and Up from Slavery by Booker T. Washington with quality secondary sources. eng
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro hospodářskou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D18056
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account