Zavádění systému environmentálního managementu dle ISO 14001 - úvodní environmentální přezkoumání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Píša, Radek
dc.contributor.author Čížek, Petr
dc.date.accessioned 2008-08-12T06:43:18Z
dc.date.available 2008-08-12T06:43:18Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/28893
dc.description.abstract Práce se zabývá úvodním environmentálním přezkoumáním, jehož účelem je posoudit stupeň připravenosti společnosti MEDTEC-VOP, spol. s r.o. pro zavedení a následnou certifikaci systému managementu ochrany životního prostředí dle mezinárodní kriteriální normy ISO 14001. Předmětem této zprávy je tedy zvážit všechny environmentální aspekty organizace, zhodnotit plnění požadavků příslušných právních předpisů a zmapovat nedostatky v současném řízení ochrany životního prostředí. Rovněž je posuzována možná využitelnost již fungujícího systému managementu jakosti pro vytvoření integrovaného systému řízení podniku. cze
dc.format 52 s., 57 s. přílohy cze
dc.format.extent 1412713 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Životní prostředí cze
dc.subject přezkoumání cze
dc.subject Environment eng
dc.subject Management eng
dc.subject review eng
dc.title Zavádění systému environmentálního managementu dle ISO 14001 - úvodní environmentální přezkoumání cze
dc.title.alternative Implementation of environmental management system to ISO 14001 - initial environmental review eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The work deals with initial environmental review, the purpose of which is to assess the degree of readiness of company MEDTEC-VOP, Ltd. To the implementation and subsequent certification of environmental management system to international reference standard ISO 14001. The objective of this report is to consider all environmental aspects of the organisation, to evaluate how relevant statutory requirements have been met and to chart deficiencies in current management of the environment. Potential utilisation of already operated quality managements system for the development of integrated management system has also been considered. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury - Ochrana životního prostředí v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D19160 cze
dc.identifier.signature D19160
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account