Komparace daňové výtěžnosti obcí v rámci DSO Mikroregion Posázavský kruh

Show simple item record

dc.contributor.advisor Provazníková, Romana
dc.contributor.author Jelínková, Jana
dc.date.accessioned 2008-08-12T06:41:20Z
dc.date.available 2008-08-12T06:41:20Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/28867
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá komparací daňové výtěžnosti obcí DSO Posázavský kruh dle zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, ve znění platném k 31. 12. 2007, (dále jen zákon) a daňové výtěžnosti po novele zákona platné k 1. 1. 2008 (dále jen novela). V bakalářské práci jsou srovnávány daňové příjmy pro jednotlivé obce před účinností novely a po této novele. cze
dc.format 53 s., 22 s. příloh cze
dc.format.extent 1319329 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject budgets eng
dc.subject municipalities eng
dc.subject Taxes eng
dc.subject yield eng
dc.subject Revenues eng
dc.subject amendments eng
dc.subject microregions eng
dc.subject rozpočty cze
dc.subject obce cze
dc.subject Daně cze
dc.subject výtěžnost cze
dc.subject Výnosy cze
dc.subject novely cze
dc.subject mikroregiony cze
dc.title Komparace daňové výtěžnosti obcí v rámci DSO Mikroregion Posázavský kruh cze
dc.title.alternative The comparison of the tax yield of municipalities within the DSO Posázavský kruh (the Sazava Basin Ring) microregion eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This bachelor work is focused on the comparison of the tax yield of municipalities within the DSO Posázavsky kruh microregion (the Sazava Basin Ring Microregion) in accordance with the law Nr. 243/200 Sb of the budgetary determination of taxes, in the version valid up to 31. 12. 2007, (hereinafter called law) a the tax yield after the amendment valid from 1. 1. 2008 (hereinafter called amendment). The tax revenue collections of individual municipalities before and after the amendment came into force are compared in this work. eng
dc.description.department Ústav ekonomie cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D18421
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account