Vlastnosti modelových polyurethanových systémů na bázi polymerních stabilizátorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prokůpek, Luboš
dc.contributor.author Udatný, Jaroslav
dc.date.accessioned 2008-08-12T06:41:11Z
dc.date.available 2008-08-12T06:41:11Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/28865
dc.description.abstract V této diplomové práci bylo syntetizováno šest typů polymerních fenolických antoxidantů pomocí radikálové adice. Vzniklé stabilizátory byly charakterizovány pomocí NMR. Jejich účinnost byla testována na 21 modelových polyurethanových systémech, která byly připraveny z oligobutadienového substrátu, vyrobených polymerních fenolických antioxidantů a tří typů isokyanátu. U připravených vzorků byla sledována účinnost a vlastnosti stabilizátorů pomocí NMR, GPC a DSC cze
dc.format 98 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject polymeric phenol-based antioxidants eng
dc.subject oxidation eng
dc.subject polyurethanes eng
dc.subject liquid polybutadiene rubbers eng
dc.subject isocyanetes eng
dc.subject critical conversion eng
dc.subject polymerní fenolické antioxidanty cze
dc.subject oxidace cze
dc.subject polyurethany cze
dc.subject kapalné polybutadienové kaučuky cze
dc.subject isokyanáty cze
dc.subject kritická konverze cze
dc.title Vlastnosti modelových polyurethanových systémů na bázi polymerních stabilizátorů cze
dc.title.alternative The properties of modelling polyurethane systems on base of polymeric stabilizers eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Vraštil, Josef
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This diploma paper focuses on six types of polymeric phenol-based antioxidant which were synthesized using a radical addition. Incured stabilizers were characterized via NMR. Its efficiency was tested using twenty-one modeling polyurethane systems, which were made from oligobutadiene substrate, prepared polymeric phenol-based antioxidants and three types of isocyanates. The efficiency and properties of the stabilizers, present in the test samples, were evaluated via NMR, GPC and DSC eng
dc.description.department Ústav polymerních materiálů cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie výroby a zpracování polymerů cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D18898
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account