Návrh konstrukce pedometru a jeho využití

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zikmund, Tomáš
dc.contributor.author Pokorný, Tomáš
dc.date.accessioned 2008-08-12T06:35:15Z
dc.date.available 2008-08-12T06:35:15Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/28821
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí snímače ovládací síly působící na pedál, též nazývaným pedometr. Text je rozdělen na tři stěžejní kapitoly. V první kapitole je popsána konstrukce pedometru a možný způsob kalibrace. Další kapitola se věnuje konstrukci dvou snímačů tlaku, kterými by bylo možné provádět odečítání naměřených údajů elektrickou cestou. Poslední část práce se zabývá využitím pedometru a ověřením jeho činnosti během experimentálního měření. cze
dc.format 78 s., 28 s. obr. příloh cze
dc.format.extent 9075639 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject pedometr cze
dc.subject Ishikawův diagram cze
dc.subject kalibrace cze
dc.subject jednoduchá lineární regrese cze
dc.subject snímač tlaku cze
dc.subject tenkostěnná válcová nádoba cze
dc.subject vetknutá kruhová deska cze
dc.subject tenzometr cze
dc.subject brzdění cze
dc.subject ovládací síla na brzdovém pedálu cze
dc.subject pedometer eng
dc.subject calibration eng
dc.subject simple linear regression eng
dc.subject pressure transducer eng
dc.subject cylindrical thin-walled pressure vessel eng
dc.subject clamped circular plate eng
dc.subject strain gauge eng
dc.subject braking eng
dc.subject deceleration eng
dc.subject brake pedal force eng
dc.title Návrh konstrukce pedometru a jeho využití cze
dc.title.alternative The design project of pedometer and its usage eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the design project of brake pedal force sensor, also called pedometer. The thesis is classified into the three main chapters. The design project of pedometer and possible way of calibration is described in first chapter. Next chapter is addressed to design project of two pressure transducers, which would possible to do scale reading of experimental electrical data. The last chapter of the bachelor thesis deals with usage of pedometer and check function during measurements. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky-Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D19137 cze
dc.identifier.signature D19137
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account