Registry a databáze informací o klientech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomeš, Milan
dc.contributor.author Balcárková, Veronika
dc.date.accessioned 2008-08-12T06:29:25Z
dc.date.available 2008-08-12T06:29:25Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/28804
dc.description.abstract Bakalářská práce je věnována úvěrovým registrům a je zaměřena na jednotlivé registry, které působí na území České republiky. Postihuje přínos registrů, jejich princip a využívání finančními institucemi. Porovnává registry nejen mezi sebou, ale zaměřuje se i na porovnání s dalšími zahraničními registry. Dále se zabývá informačním systémem jednoho z registrů. cze
dc.format 58 s., 17 s. příloh cze
dc.format.extent 767752 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject registers eng
dc.subject databases eng
dc.subject Information Systems eng
dc.subject clients eng
dc.subject Information eng
dc.subject statements eng
dc.subject registry cze
dc.subject Databáze cze
dc.subject Informační systémy cze
dc.subject klienti cze
dc.subject imformace cze
dc.subject výpisy cze
dc.title Registry a databáze informací o klientech cze
dc.title.alternative Registers and databases of the information about the clients eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The bachelor work deals with the credit registers and is intent on the individual registers, which they affect the territory of the Czech Republic. It focuses on the contribution of the registers, their principle and the exploitation with the financial institutions. It compares the registers not only between itself, but it is focusing on the comparison with the next foreign registers. Then it deals with an information system of the one of the register. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a informační management cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D18549
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account