Bezdomovství - studie klientek v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v Pardubicích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vítková, Lucie
dc.contributor.author Kalousová, Jitka
dc.date.accessioned 2008-08-12T06:28:52Z
dc.date.available 2008-08-12T06:28:52Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Ztráta cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/28797
dc.description.abstract Práce je věnovaná problematice bezdomovství. Snaží se ukázat především odlišnosti bezdomovectví žen. V teoretické části jsou shrnuty dosavadní poznatky týkající se fenoménu bezdomovství. Zabývá se zejména příčinami bezdomovectví, jeho formami a historickými souvislostmi nástupu a zviditelnění bezdomovství. Empirická část je zaměřena na hlubší proniknutí do problematiky bezdomovství žen na základě kvalitativního výzkumu. Cílem výzkumu bylo poznat, co zapříčinilo ztrátu přístřeší žen, jaký život ženy vedly, jak ženy vnímají bezdomovectví a jak je chtějí řešit a jaké mají zkušenosti s přístupem společnosti. cze
dc.format 71 s. cze
dc.format.extent 1219754 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject homelessness eng
dc.subject women eng
dc.subject Asylum houses eng
dc.subject bezdomovství cze
dc.subject ženy cze
dc.subject azylové domy cze
dc.title Bezdomovství - studie klientek v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v Pardubicích cze
dc.title.alternative Homelessness - A case study of clients in the Pardubice Asylum house for women and mothers with children eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Šanderová, Jadwiga
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor paper is to survey the problem of homelessness. It primarily attempts to show the differences in the situation of homeless women. The theoretical part summarizes the current knowledge concerning the phenomenon of homelessness. It focuses especially on the causes of homelessness, its forms and its occurrence from the historical viewpoint. The empirical part focuses on the analysis of problems of homeless women on the basis of qualitative research. The goal of the research was to identify the causes of homelessness, how women lived before becoming homeless, how they see homelessness, how they intend to solve their situation and what their experience with the approach of society is. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Sociologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D18973
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account