Možnosti zapojení absolventů religionistiky v praxi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štampach, Ivan
dc.contributor.author Brožek, Petr
dc.date.accessioned 2008-08-12T06:23:34Z
dc.date.available 2008-08-12T06:23:34Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/28785
dc.description.abstract V práci je rozebírána doposud málo probádaná problematika zapojení absolventů religionistiky v praxi. V úvodu je nejprve představen obor religionistika, poté univerzity, kde se dá vzdělání v tomto oboru získat a posléze je představen typický absolvent, který jednotlivé univerzity opouští. Při popisu znalostí a dovedností absolventa autor vychází z prezentací jednotlivých univerzit a jeho charakteristiku doplňuje na základě studijních plánů. Dále se zabývá problematikou trhu práce, popsanou ve strategických dokumentech České republiky a formuluje jeho obecné požadavky. Potřeby trhu práce zpřesňuje popisem nároků na konkrétní pracovní pozice, které by mohl absolvent vykonávat. Z důvodu nedostupných údajů o uplatnění absolventů religionisty provádí vlastní výzkum, kterým doplňuje informace potřebné k dokreslení nároků praxe. Následně porovnává představy univerzit o uplatnění absolventa se skutečnými nároky praxe a na základě zjištěných skutečných formuluje závěry obsahující požadavky na doplnění struktury studia oboru religionistika. Sám také navrhuje doplnění oboru, takovým způsobem, aby byli jeho absolventi do co možná největší míry zaměstnatelní na trhu práce. cze
dc.format 125 s. cze
dc.format.extent 2598815 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject absolventi cze
dc.subject RELIGIONISTIKA cze
dc.subject Trh práce cze
dc.subject graduates eng
dc.subject religious studies eng
dc.subject Labour Market eng
dc.title Možnosti zapojení absolventů religionistiky v praxi cze
dc.title.alternative Job opportunities for in the science of religon graduates eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Bubík, Tomáš
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This diploma paper is focused on quite a few known problem of job opportunities for Religious Studies graduates. At first there are introduced Religous Studies history, universities and the typical graduate of Studies of Religion. Introduction of typical Religious Studies gradute is based on university presentations and their curricula. After that there is described the problem of labour market with its requirments. Those requirments are made more specific with the description of jobs that are supposed to be exerciced by the Religious Studies gradute. Because of the lack of necessary informations about certain area of labour market, author made his own research. The core of the work is a comparation of labour market requirments and the Religious Studies graduate skills. Based on that are introduced some tips to improve the curricula of Religious Studies to made Religious Studies gradutes more successful on the labour market. cze
dc.description.department Katedra religionistiky a filosofie cze
dc.thesis.degree-discipline Religionistika cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D19075
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account