Fotocitlivost a selektivní leptání vrstev v systému As-S-Se

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vlček, Miroslav
dc.contributor.author Kolářová, Dominika
dc.date.accessioned 2008-08-12T06:22:54Z
dc.date.available 2008-08-12T06:22:54Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/28776
dc.description.abstract Předmětem této diplomové práce bylo studium struktury objemových vzorků a tenkých vrstev systému As-S-Se v řezu As4Se3 – As35S65, jejich změn při expozici a s tím spojených změn optických parametrů vrstev. Dalším úkolem bylo nalézt vhodné alkalické leptací lázně pro selektivní leptání tenkých vrstev tohoto systému. Výchozí objemové vzorky byly připraveny přímou syntézou z prvků a z nich byly dále metodou vakuového napařování připraveny tenké vrstvy o složeních As35S65, (As35S65)3(As4Se3)1 (=As40,625S48,75Se10,71), (As35S65)1(As4Se3)1 (=As46,075S32,5Se21,425), (As35S65)1(As4Se3)3 (=As51,61S16,25Se32,13) a As4Se3. cze
dc.format 68 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject Chalkogenidová skla cze
dc.subject fotocitlivost cze
dc.subject Ramanova spektra cze
dc.title Fotocitlivost a selektivní leptání vrstev v systému As-S-Se cze
dc.title.alternative Photosensitivity and selective etching of film in the As-S-Se system eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Drašar, Čestmír
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This work deals with study of structure of bulk samples and thin films in As-S-Se system in cross-section As4Se3 – As35S65, photoinduced structural changes and accompanying changes of optical parameters of thin films. Another task was to find suitable alkaline bath for selective etching of thin films in this system. Bulk samples were synthesized from elements and thin films with compositions As35S65, (As35S65)3(As4Se3)1 (=As40,625S48,75Se10,71), (As35S65)1(As4Se3)1 (=As46,075S32,5Se21,425), (As35S65)1(As4Se3)3 (=As51,61S16,25Se32,13) and As4Se3 were consequently deposited from them by the vacuum evaporation method. eng
dc.description.department Katedra obecné a anorganické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D18883
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account