Analýza částic separovaných z olejových filtrů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machalíková, Jaroslava
dc.contributor.author Teplý, Martin
dc.date.accessioned 2008-08-12T06:19:21Z
dc.date.available 2008-08-12T06:19:21Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/28756
dc.description.abstract Práce se zabývá studiem částic separovaných z olejových filtrů osobních automobilů. Na světelném a na rastrovacím elektronovém mikroskopu byla hodnocena morfologie vybraných typických částic. Byla provedena lokální elektronová analýza s využitím energiově disperzního analyzátoru. cze
dc.format 49 s. cze
dc.format.extent 6034515 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject tribotechnická diagnostika cze
dc.subject olejový filtr cze
dc.subject otěrové částice cze
dc.subject rastrovací elektronová mikroskopie cze
dc.subject světelná mikroskopie cze
dc.subject lokální elektronová mikroanalýza cze
dc.subject tribotechnical diagnostics eng
dc.subject oil filter eng
dc.subject attrition elements eng
dc.subject scaning electrone microscope eng
dc.subject light microscope eng
dc.subject local electron microanalysis eng
dc.title Analýza částic separovaných z olejových filtrů cze
dc.title.alternative Analysis of separated particles from oil filters eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008 cze
dc.description.abstract-translated The work deals with a study of separated particles of oil filters of motor cars. The morphology of typical selected particles was analysed using a light as well as scanning electron microscope. Local electron analysis using the energy dispersion analyser was carried out. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky-Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D19134 cze
dc.identifier.signature D19134
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account