Elektrochemická detekce DNA aflatoxinogenních plísní

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vytřasová, Jarmila
dc.contributor.author Tisoň, Lukáš
dc.date.accessioned 2008-08-12T06:17:00Z
dc.date.available 2008-08-12T06:17:00Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/28730
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou jednopovrchové metody elektrochemické detekce hybridizace DNA na povrchu uhlíkové pastové elektrody. Konkrétně sleduje tato práce možnost elektrochemické detekce hybridizace vybraného úseku DNA kódujícího biochemickou cestu syntézy aflatoxinu B1 u některých kmenů plísní rodu Aspergillus. cze
dc.format 76 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject Aspergillus spp eng
dc.subject aflatoxinogenic fungi eng
dc.subject electrochemical detection eng
dc.subject carbon paste electrode eng
dc.subject DNA adsorption eng
dc.subject DNA hybridization eng
dc.subject streptavidin-biotin bound eng
dc.subject enzymatic reaction eng
dc.subject Aspergillus spp cze
dc.subject aflatoxinogenní plíseň cze
dc.subject elektrochemická detekce cze
dc.subject uhlíková pastová elektroda cze
dc.subject adsorpce DNA cze
dc.subject hybridizace DNA cze
dc.subject vazba streptavidin-biotin cze
dc.subject enzymatická reakce cze
dc.title Elektrochemická detekce DNA aflatoxinogenních plísní cze
dc.title.alternative Electrochemical detection of DNA of aflatoxigenic fungi eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Metelka, Radovan
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The thesis deals with a single-surface electrochemical detection of hybridization DNA on carbon paste electrode. In this particular case it searches a possibility for electrochemical detection of DNA sequence, which codes a biochemical pathway for mycotoxin biosynthetis by some fungi of genus Aspergillus. eng
dc.description.department Katedra analytické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D18909
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account