Lokální léčba diabetických defektů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Josef
dc.contributor.author Kořínková, Adéla
dc.date.accessioned 2008-08-12T06:16:11Z
dc.date.available 2008-08-12T06:16:11Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/28721
dc.description.abstract Diplomová práce je popis syndromu diabetické nohy, příčin jeho vzniku a možných způsobů léčby. Práce se též zabývá doporučeními ve vztahu k prevenci vzniku této komplikace spojené s diabetem mellitem. Takto získané poznatky jsou aplikovány na praktické příklady onemocnění u konkrétních pacientů. cze
dc.format 65 s. cze
dc.format.extent 14321409 bytes
dc.format.extent 14321409 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject syndrom diabetické nohy cze
dc.subject diabetické ulcerace cze
dc.subject lokální léčba cze
dc.subject prevence cze
dc.subject syndrome of diabetic foot eng
dc.subject diabetic ulceration eng
dc.subject local treatment eng
dc.subject prevention eng
dc.title Lokální léčba diabetických defektů cze
dc.title.alternative Local treatment of diabetic foot eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Doležalová, Barbora
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated A dissertation describes syndrome of diabetic foot, its causes and possible ways of its treatment. The dissertation contains recommendations concerning prevention of this complication relate to diabetes mellitus. Knowledge acquired is applied to individual examples of this disease. cze
dc.description.abstract-translated A dissertation describes syndrome of diabetic foot, its causes and possible ways of its treatment. The dissertation contains recommendations concerning prevention of this complication relate to diabetes mellitus. Knowledge acquired is applied to individual examples of this disease. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D19006
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account