Funkce a role školní družiny v současnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rýdl, Karel
dc.contributor.author Šenekelová, Petra
dc.date.accessioned 2008-08-12T06:15:01Z
dc.date.available 2008-08-12T06:15:01Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Práce není přístupná cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/28707
dc.description.abstract Práce je rozdělena do dvou částí. V první části se čtenář seznámí s funkcí školní družiny a podmínkami její činnosti. Dále je zde uvedena historie, dokumentace, legislativa, režim dne ve školní družině atd. Druhá část je věnovaná výsledkům výzkumu, který se zabývá spokojeností dětí a vychovatelky se školní družinou. cze
dc.format 52 s. cze
dc.format.extent 1044874 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject after school centres eng
dc.subject Education eng
dc.subject elementary schools eng
dc.subject leisure time activities eng
dc.subject školní družiny cze
dc.subject výchova a vzdělávání cze
dc.subject základní školy cze
dc.subject volnočasové aktivity cze
dc.title Funkce a role školní družiny v současnosti cze
dc.title.alternative The function and the part of the after school centre at present eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kocanda, Martin
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The work is consisted of two parts. The first part is devoted to the after school centre function and the conditions of its operation. Furthermore it deals with history, documentation, legislative, after school centres´ daily routines etc. The second part gives the results of the survey which looks into children´s as well as schollmistress´s contentment with the after school centre. eng
dc.description.department Katedra věd o výchově cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D18123
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.date.embargo 2009-1-1
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account