Krátkodobá pracovní migrace do USA

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skalník, Petr
dc.contributor.author Kysilka, Pavel
dc.date.accessioned 2008-08-12T06:14:45Z
dc.date.available 2008-08-12T06:14:45Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/28703
dc.description.abstract Práce se zabývá krátkodobou pracovní migrací z České a Slovenské republiky do USA. Text je rozdělen na dvě části: 1. předodjezdová příprava, 2. pobyt v USA. Předodjezdová příprava se skládá z očekávání od migrace, technické přípravy na cestu a spolupráce s cestovní agenturou. Pobyt migrantů se skládá ze socializace, adaptace, každodenního života, aktivit v zaměstnání, trávení volného času a formování migrantovy identity vnějšími vlivy. cze
dc.format 56 s. cze
dc.format.extent 1145683 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Migration eng
dc.subject socialization eng
dc.subject Identity eng
dc.subject USA eng
dc.subject agenture eng
dc.subject Migrace cze
dc.subject socializace cze
dc.subject Identita cze
dc.subject USA cze
dc.subject agentura cze
dc.title Krátkodobá pracovní migrace do USA cze
dc.title.alternative Short term work migration to the USA eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Boukal, Tomáš
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The thesis deals the short-term migration from Czech and Slovak Rebublic to the USA. The text is divided into two sections: 1. preparation before leaving, 2. stay in the USA. The preparation section consists of expectations on migration, technical preparation for travel and cooperation with the travel agency. Stay of the migrants consists of socialization, adaptation, everyday life, activities in the employment, spending leissure time and formation of migrants´identity by external influences. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D19035
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account