Návrh a zhotovení výukového panelu bubnových a kotoučových brzd

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bodlák, Miroslav
dc.contributor.author Motl, Ondřej
dc.date.accessioned 2008-08-12T06:10:30Z
dc.date.available 2008-08-12T06:10:30Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/28675
dc.description.abstract Práce je zaměřena na návrh výukového panelu bubnových a kotoučových brzd, který by měl sloužit jako učební pomůcka. Je zde přehled druhů bubnových a kotoučových brzd používaných na osobních i nákladních automobilech. Dále je zde přehled používaných třecích materiálů a postup výpočtu bubnové a kotoučové brzdy. cze
dc.format 34 s. cze
dc.format.extent 2214685 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Brzdy cze
dc.subject kotouč cze
dc.subject buben cze
dc.subject panel cze
dc.subject obložení cze
dc.subject brake eng
dc.subject disk eng
dc.subject drum eng
dc.subject panel eng
dc.subject relining eng
dc.title Návrh a zhotovení výukového panelu bubnových a kotoučových brzd cze
dc.title.alternative The design and construction of a display board of drum and disc brakes eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the design of an educational panel of drum and disk brakes, which is to be used as a teaching tool. It includes an overview of the types of drum and disk brakes used in passenger cars and lorries, as well as the overview of used friction materials and the procedure of the calculation of a drum and disk brake. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky-Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D19147 cze
dc.identifier.signature D19147
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account