Analýza postavení dopravní firmy na trhu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ježek, Jindřich cze
dc.contributor.author Kovářová, Veronika
dc.date.accessioned 2008-08-12T06:04:40Z
dc.date.available 2008-08-12T06:04:40Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier KDMML cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/28629
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o postavení dopravní firmy na trhu, které je ovlivněno řadou faktorů. Práce se skládá ze tří částí, jedna tvoří část teoretickou zaměřenou na obecnou analýzu nabídky a poptávky na trhu. Druhá část se zabývá analýzou nabídky a poptávky po přepravních službách dopravní firmy Šmídl s. r. o. Poslední část hodnotí stav firmy pomocí SWOT analýzy, na základě níž jsou odvozené doporučení pro firmu. cze
dc.format 60 s. cze
dc.format.extent 819104 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject dopravní trh cze
dc.subject poptávka cze
dc.subject nabídka cze
dc.subject SWOT analýza cze
dc.subject transport market eng
dc.subject demand eng
dc.subject offer eng
dc.subject SWOT analysis eng
dc.title Analýza postavení dopravní firmy na trhu cze
dc.title.alternative The analysis of position of a transport company on the market cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Fajt, Pavel cze
dc.date.accepted 2008 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor’s thesis describes a position of a transport company on the market. The position is influenced by many factors. The thesis consists of three parts. The first one is theoretical and generally analyses supply and demand on the market. The second one provides an analysis of supply and demand after shipping services at Šmídl transport company. The last one evaluates a company status using SWOT analysis. Recomendations for the company are made out of this. cze
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account