Zaměstnanost a nezaměstnanost v náchodském regionu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šimek, Tomáš
dc.contributor.author Manychová, Denisa
dc.date.accessioned 2007-11-26T11:12:57Z
dc.date.available 2007-11-26T11:12:57Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/27563
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se věnuje problematice zaměstnanosti, ekonomickému a sociálnímu profilu v náchodském regionu, popisu, zajištění a organizaci sociálních služeb. Je rozdělena do několika kapitol, které na sebe navazují. První část představuje Náchodsko a komplexně charakterizuje tento region. Druhá kapitola se svými subkapitolami pojednává o socioekonomickém profilu území. Další kapitola se věnuje úřadu práce, popisu jeho činnosti a uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti. Do poslední kapitoly jsem zařadila Komunitní plán, kde se ukazuje, jak město Náchod zajišťuje a organizuje sociální služby. cze
dc.format 55 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject Unemployment eng
dc.subject politic of employment eng
dc.subject Employment offices eng
dc.subject commune plans eng
dc.subject Social Services eng
dc.subject Nezaměstnanost cze
dc.subject politika zaměstnanosti cze
dc.subject Úřady práce cze
dc.subject komunitní plány cze
dc.subject sociální služby cze
dc.title Zaměstnanost a nezaměstnanost v náchodském regionu cze
dc.title.alternative Employment and unemployment in Nachod region eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2007
dc.description.abstract-translated This bachelor work disserts about problematic of employment, economic and social profile in Nachod region. There is description of arrangement and systematization of social services. It is divided into a few parts which concur to each other. The first chapter introduces general characteristic of Nachod region. Second chapter with his subchapters disserts about social-economic profile of this region. Next chapter describes activities of job centre with apply active policy of employment. Into the last chapter I insert Commune plan where is shown how the city Nachod arrange social services. eng
dc.description.department Ústav veřejné správy a práva cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D17753
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account