Přístupy ke strategickému plánování v našich městech na příkladu města Přerova

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilhánková, Vladimíra
dc.contributor.author Prokůpková, Michaela
dc.date.accessioned 2007-11-26T11:00:11Z
dc.date.available 2007-11-26T11:00:11Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/27464
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na proces strategického plánování municipalit. Úvodní část práce rozpracovává základní pojmy strategického plánování, soustřeďuje se na strategický plán ekonomického a udržitelného rozvoje, uvádí různé přístupy zpracování strategických plánů. Praktická část se podrobněji věnuje procesu strategického plánování v městě Přerově. Prostřednictvím analýzy strategického dokumentu jsou specifikovány jednotlivé kroky plánování a uvedena role jednotlivých aktérů plánovacího procesu. cze
dc.format 96 s., 7 s. příloh cze
dc.format.extent 768273 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Strategic Planning eng
dc.subject Regional development eng
dc.subject strategic plans eng
dc.subject economic development eng
dc.subject Sustainable Development eng
dc.subject Local Agenda 21 eng
dc.subject Regionální rozvoj cze
dc.subject strategické plánování cze
dc.subject strategické plány cze
dc.subject ekonomický rozvoj cze
dc.subject Udržitelný rozvoj cze
dc.subject Místní Agenda 21 cze
dc.title Přístupy ke strategickému plánování v našich městech na příkladu města Přerova cze
dc.title.alternative Approaches to strategic planning in our cities (for instance city Přerov) eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2007
dc.description.abstract-translated The thesis target the process of strategic planning in municipality. The preambule of thesis includes fundamentals terms of strategic planning, also concentrates on startegic plan as a plan of economic and sustainable development, then features various ways of processing strategic plans. The second part of thesis stisks at the process of strategic planning in the city Přerov. It is possible to demonstrate the particular steps of planning and the status of the particular participants by means of its strategic plan analysis. eng
dc.description.department Ústav veřejné správy a práva cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D16925
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account