Exekuce podle správního řádu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krupař, Milan
dc.contributor.author Musilová, Zdeňka
dc.date.accessioned 2007-11-26T10:55:02Z
dc.date.available 2007-11-26T10:55:02Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/27387
dc.description.abstract Bakalářská práce obsahuje zpracování tématu Exekuce podle správního řádu. Autorka na počátku vymezila za pomoci literatury důležité pojmy týkající se správního řízení. Dále charakterizovala poslední část správního řízení – výkon rozhodnutí. Zabývala se zejména rozdílnými úpravami v legislativě, které upravují výkon rozhodnutí ve správním řízení. Tato práce je zaměřena na možnosti vymáhání peněžitých a nepeněžitých plnění, druhy těchto plnění, atd.. Autorka srovnává způsoby vymáhání peněžitých a nepeněžitých plnění v několika zákonech a zabývá se jejich rozdílnou úpravou. cze
dc.format 56 s. cze
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject execution eng
dc.subject administrative procedure rules eng
dc.subject Správní řád cze
dc.subject výkon rozhodnutí cze
dc.subject občanskosoudní řád cze
dc.title Exekuce podle správního řádu cze
dc.title.alternative Execution in accordance with administrative procedure rules eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2007
dc.description.abstract-translated Enforcenemt of decision is the topic of this bachelor work. The autor defined the most important terms used in administrative procedure – she utilized different sources. Then she described the characteristic of enforcement of decision which is the last part of administrative procedure. She especially focused on differences in laws that distinctively state enforcement of decision in administrative procedure. The main focus of this work is on recovery financial accomplishment and non-financial accomplishment., type of those accomplishment, etc.. The autor is comapring the ways of recovery of financial and nonfinancial accomplishment as they are distinctively stated in several acts and focuses on the differences between the acts. eng
dc.description.department Ústav veřejné správy a práva cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D17771
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account