Restaurátorská dokumentace restaurování sochy Nejsvětějšího Salvátora

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novotný, Jiří
dc.contributor.author Béna, Petr
dc.date.accessioned 2007-10-23T15:51:57Z
dc.date.available 2007-10-23T15:51:57Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/26094
dc.description.abstract Dokumentace restaurování sochy Nejsvětějšího Salvátora, z Prahy, z nemocnice na Františku, ul. U Milosrdných. Dílo bylo vytvořeno neznámým umělcem na počátku 18. stol. Účelem restaurování byla záchrana uměleckého díla, jeho konzervace a doplnění jako příprava pro zhotovení kopie. Dokumentace obsahuje popis díla, jeho poškození před restaurováním, koncepci restaurování, popis restaurátorských prací s použitými materiály a doporučenou ochranu v budoucnosti. Dokumentace obsahuje také výsledky průzkumu. Byl to průzkum příčin poškození a fyzikálních vlastností díla. Měření poškození pomocí ultrazvuku, nasákavost, stratigrafie nátěrových vrstev, mikrochemická analýza a stanovení solí. Také byl proveden petrografický rozbor. Byl proveden uměleckohistorický průzkum a testování materiálů pro restaurování. Fotografická příloha zaznamenává stav před, během a po restaurování. cze
dc.format 38 s. cze
dc.format.extent 2,91 MB
dc.format.extent 10,72 MB
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation <a href="http://hdl.handle.net/10195/26093">Historické kamenosochařské techniky v Čechách</a>
dc.rights bez omezení cze
dc.subject restaurování sochy cze
dc.subject anastylóza cze
dc.subject konzervace cze
dc.subject reverzibilita cze
dc.title Restaurátorská dokumentace restaurování sochy Nejsvětějšího Salvátora cze
dc.title.alternative Restorers documentation of restoration Saint Salvator statue eng
dc.type bakalářská práce praktická cze
dc.date.accepted 2007
dc.description.abstract-translated Documentation of restoration Saint Salvator statue. It comes from Prag, from hospital Na Františku, street U Milosrdných. It was created by unknown artist at the beginning of 18 century. The purpose of restoration treatment was salvation of monument, conservation and completion as the preparation for making a replica. Documentation consists of a description of a statue, of its deterioration before treatment, of the conception of treatment, of the process of restoration with used materials and maintenance of future. Documentation also consists of results of research. It was diagnostic investigation of the causes of deterioration. We made deterioration measurement by sonar pulse and water absorption measurement, research stratigraphy of paint rests, micro chemical analysis and testing for salts. Petrography research of stone was made as well. We made arthistorical research and testing of used materials and technology. The photographs supplement recording the state of the statue before, during and after the treatment. eng
dc.description.department Katedra humanitních věd cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D15979-P1
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account