Možnosti zvýšení dostupnosti informací v rámci e-Govermentu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kopáčková, Hana
dc.contributor.author Michálek, Karel
dc.date.accessioned 2007-09-30T15:04:06Z
dc.date.available 2007-09-30T15:04:06Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/26070
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá přístupností a vyhledatelností webových prezentací veřejné správy. Je zaměřena především na zjištění součastného stavu, tvorbu pravidel pro přístupné a vyhledatelé weby a návrh obecné XHTML šablony. Než je přikročeno k samotným analýzám webových prezentací, jsou vysvětleny všechny důležité pojmy k pochopení problematiky přístupnosti a vyhledatelnosti z pohledu vyhledávacích strojů. Analýza webových prezentací obcí mapuje součastnou situaci v této oblasti. Na základě této analýzy jsou sestavena pravidla pro přístupnou a vyhledatelnou webovou prezentaci veřejné správy a vytvořena obecná šablona pro webové prezentace obcí s ohledem na vyhledatelnost a přístupnost. cze
dc.description.abstract This thesis is about Accessibility and Search ability website in Administration. Thesis is focused on snapping actual state of affairs, creation rules for Accessibility and Search ability website and draw common XHTML template. Before analysis of websites, author explained main facts about Accessibility and Search ability. Website analysis is a description about current situation of public administration’s websites. Analysis is base for drawing rules for Accessibility and Search ability administration’s website. The rules are used for XHTML templates. eng
dc.format 79 s., 31 s. příloh. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject Website eng
dc.subject Administration eng
dc.subject search engines eng
dc.subject handicapped people eng
dc.subject webová prezentace cze
dc.subject Google cze
dc.subject XHTML cze
dc.subject CSS cze
dc.subject vyhledávače cze
dc.subject zdravotně postižení cze
dc.subject veřejná správa cze
dc.title Možnosti zvýšení dostupnosti informací v rámci e-Govermentu cze
dc.title.alternative Possibility of information availability rise in E-goverment sphere eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Komárková, Jitka
dc.date.accepted 2006
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D15095
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account