Distribuční politika internetového obchodu společnosti Milan Havlík, s. r. o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaculík, Josef
dc.contributor.author Totinová, Angelika
dc.date.accessioned 2007-09-30T14:59:07Z
dc.date.available 2007-09-30T14:59:07Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/25938
dc.description.abstract V podmínkách tržního hospodářství závisí úspěch firmy a jejího podnikání na zákaznících. Každý podnik musí vytvořit takovou nabídku, která přiláká zákazníky a motivuje je ke koupi nabízených výrobků. Rozhodující faktory, které ovlivňují zákazníka při koupi, je cena výrobku a schopnost distribuovat své výrobky na správné místo a ve správný čas. Cílem této bakalářské práce je zaměření se na jeden z marketingových nástrojů – distribuce (place), s kterým souvisí dále praktická část této práce orientovaná na analýzu distribuce internetového klenotnictví majitele Libora Havlíka a užívaného způsobu distribuce v této firmě. cze
dc.format 57 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject distribution eng
dc.subject distribution/selling/marketing channels eng
dc.subject Marketing eng
dc.subject Marketing mix eng
dc.subject marketing middlemans eng
dc.subject distribuce cze
dc.subject distribuční/prodejní/marketingové cesty cze
dc.subject Marketing cze
dc.subject Marketingový mix cze
dc.subject marketingoví zprostředkovatelé cze
dc.title Distribuční politika internetového obchodu společnosti Milan Havlík, s. r. o. cze
dc.title.alternative Distribution policy of internet shop Milan Havlik Ltd. company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2007
dc.description.abstract-translated In the conditions of market economy the success of a firm and its business depend on clients. Each enterprise must create such offer that will attract customers and will motivate them to buy the offered products. The bottom line that influence customers during their shopping is the product price and the ability to distribute the own products to the right place and in the right time. Object of this bachelor’s work is the focus on one of the marketing instruments – distribution (place) that is related to the following practical part of this work directed at the analysis of distribution of the internet jewellery of owner Mr. Libor Havlik and the used method of distribution in this firm. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D16552
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account