Projekt zpeněžení majetku úpadce jako funkčního celku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Melichar, Vlastimil
dc.contributor.author Habrmanová, Lenka
dc.date.accessioned 2007-09-30T14:53:06Z
dc.date.available 2007-09-30T14:53:06Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/25861
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je základní analýza ekonomického fungování společnosti, provedená na zvoleném modelovém případu původně státního podniku, který byl privatizován a následně vlivem špatného ekonomického řízení a nezdařené restrukturalizace došlo k jeho úpadku. Stěžejním tématem je pak navržení optimálního způsobu zpeněžení tak, aby proces konkurzního řízení nebyl procesem „likvidačním“ s cílem pouze zpeněžit majetek úpadce, ale procesem spíše revitalizačním s cílem zachování činnosti podniku jako celku nebo alespoň jeho části. Součástí této práce je stanovení základních okruhů činností, vykonaných správcem konkurzní podstaty v pozici krizového manažera, vedoucích k celkové stabilizaci ekonomických a souvisejících procesů. Hlavním přínosem této bakalářské práce je návrh řízení řízeného zániku společnosti v jednotlivých fázích konkurzního řízení zaměřený na způsob zpeněžení majetku úpadce a tím získání finančních prostředků do konkurzní podstaty a prodej části podniku jako funkčního celku. cze
dc.format 73 s., 12 s. příloh cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject Privatizace cze
dc.subject restrukturalizace cze
dc.subject konkurzní řízení cze
dc.subject Management cze
dc.subject SWOT analýza cze
dc.subject operativní řízení cze
dc.subject řízené zániky podniků cze
dc.title Projekt zpeněžení majetku úpadce jako funkčního celku cze
dc.title.alternative Project of bancrupt´s assets monetization as a functional complex eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hájek, Miroslav
dc.date.accepted 2007
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D16782
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account