Korupce ve veřejné správě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roudný, Radim
dc.contributor.author Hodná, Eva
dc.date.accessioned 2007-09-30T14:24:19Z
dc.date.available 2007-09-30T14:24:19Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/25278
dc.description.abstract Tato diplomová práce přináší přehled problematiky korupce, jejích typů a právních aspektů v oblasti soukromého a veřejného práva. Jsou popsány obecné předpoklady úspěšné protikorupční politiky a analyzovány příčiny korupčního jednání. Podrobněji pak pojednává o vybraných protikorupčních nástrojích.Na základě vlastního výzkumného šetření je provedena analýza korupce ve vybraných organizacích státní a veřejné správy, která je zaměřena na oblast zdrojů korupčního jednání, jejich závažnost a účinnost protikorupčních nástrojů. Získané údaje jsou vyhodnocovány statistickými ukazateli. Zjištěné ukazatele jsou mezi sebou vzájemně porovnávány a vyvozeny závěry. cze
dc.format 103 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject Korupce cze
dc.subject transparentnost cze
dc.subject úřední moc cze
dc.subject protikorupční politika cze
dc.subject veřejná správa cze
dc.title Korupce ve veřejné správě cze
dc.title.alternative Coruption in organizations of Public Care cze
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2006
dc.description.abstract-translated This attest work brings a kind of problematic corruption, her types and laws aspects in private area and public law as well. That describe some of supposed very goodful anticorruption politic and analyzing whats happening in corruption acctive. In part of pieces this point it is about instruments which are choose in anticorruption. For desedion own knowledges of meaning about this is make an analyze over corruption in organizations which are choose on state and public care what gows like in exact area inspirations that corruptical acctive their cerous possibility and works of instruments anticorruption. This giving dates are scored in statistical points. The point what we know are between them together clasity and made ends. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D16153
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account