Podniková diagnostika

Show simple item record

dc.contributor.advisor Myšková, Renáta
dc.contributor.author Betlachová, Michaela
dc.date.accessioned 2007-09-30T13:57:54Z
dc.date.available 2007-09-30T13:57:54Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/24740
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se na základě teoretických poznatků zabývá podnikovou diagnostikou. V prvních čtyřech kapitolách jsou uvedeny základní charakteristiky podniku od založení až po ukončení činnosti v návaznosti na podnikovou diagnostiku. V páté části této práce jsou rozebrány hlavní funkční oblasti podniku, ve kterých se nejčastěji provádějí diagnózy za účelem zjištění a odstranění nepříznivých jevů, které mohou nastat v dané organizaci. Doporučený metodický postup pro tvorbu podnikové diagnostiky je popsán v poslední části práce. cze
dc.format 56 s. cze
dc.format.extent 269065 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Diagnosis eng
dc.subject Corporations eng
dc.subject Environment eng
dc.subject Financial analysis eng
dc.subject methodical procedures eng
dc.subject diagnózy cze
dc.subject podniky cze
dc.subject prostředí cze
dc.subject finanční analýzy cze
dc.subject metodické postupy cze
dc.title Podniková diagnostika cze
dc.title.alternative Business diagnostics eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2006
dc.description.abstract-translated The aim of the work is to analyses business diagnostics on the basis of theoretical knowledge. The work is divided into six chapters. Chapters 1 – 4 deal with basic characteristics of the company since the establishing to finishing all activities in concurrence on business diagnostics. Chapter 5 analyses main functional areas of the company which arew mainly diagnosed to found out and remove unfavourable phenonemena. In Chapter 6 the recommended methodical procedure for creation business diagnostics is described. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D16142
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account