Multiagentové systémy a umělé ekonomiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Olej, Vladimír
dc.contributor.author Dvořáková, Martina
dc.date.accessioned 2007-09-30T13:50:29Z
dc.date.available 2007-09-30T13:50:29Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/24549
dc.description.abstract Diplomová práce pojednává o možnostech využití multiagentových systémech v oblasti umělých ekonomik. Obsahuje pět kapitol. První kapitola hodnotí současný stav multiagentových systémů v oblasti umělých ekonomik, poukazuje i na množství vývojových prostředí, která podporují implementaci multiagentových aplikací. Kapitola druhá shrnuje základní pojmy této problematiky, definuje základní prvky multiagentových systémů (MAS), agentové architektury, architektury MAS a komunikaci, koordinaci a kooperaci mezi agenty. Část třetí se zabývá metodikou tvorby MAS, která se dělí na dva základní směry, a to využívající objektově orientované technologie a dále ta, která tyto technologie téměř nevyužívá. V práci je ukázaný i standard pro architekturu MAS, resp. dokument specifikace abstraktní architektury (Abstract Architecture Specification – AAS). Je pouze prvním krokem k tomu, jak unifikovat návrh těchto systémů. Kapitola čtvrtá ukazuje na rozmanitost použití MAS. Jsou uvedeny tři příklady použití v oblasti umělých ekonomik. Pro simulaci každého problému je využito jiné vývojové prostředí. V poslední páté kapitole je navrhnut model MAS na řízení zásob novinového prodejce se třemi reaktivními agenty. Pomocí tohoto MAS je zjištěna optimální velikost objednávky. Pro návrh tohoto modelu je použit individuální přístup k návrhu a simulace navrhnutého modelu je uskutečněna v prostředí MathCad. cze
dc.format 70 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject multiagents systems eng
dc.subject agent achitectures eng
dc.subject artificial economics eng
dc.subject invertory control eng
dc.subject multiagentové systémy cze
dc.subject agentové architektury cze
dc.subject agent UML cze
dc.subject umělé ekonomiky cze
dc.subject Řízení zásob cze
dc.title Multiagentové systémy a umělé ekonomiky cze
dc.title.alternative Multiagents systems and artificial economics eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Křupka, Jiří
dc.date.accepted 2007
dc.description.abstract-translated This thesis deals with usage multiagents systems in artificial economics and contains five chapters. The first chapter evaluates the present state of MAS in artificial economics, advert to quantity development tools for MAS. Chapter two summary basic notions of this problems, defines basic members of MAS, agents architectures, architectures of MAS and communication, coordination and cooperation between agents. Part three deals with methodology of design MAS, which has two ways, first uses object oriented technologies and second uses this technologies very few. This part mentions standard for architecture MAS let us say document Abstract Architecture Specification (AAS), bud this document is only first step for design unification. Chapter four adverts to diversity usage MAS and contains three examples MAS in artificial economics. The last chapter is dedicated to design of model MAS for inventory control in the newsstand with three reactive agents. This model discovers optimal quantity. The model has individual access for design and simulation is implemented in MathCad. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D17553
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account