Studium vytvrzování DGEBA pomocí fluorescenční spektroskopie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Večeřa, Miroslav cze
dc.contributor.author Prokeš, Jan
dc.date.accessioned 2007-09-30T13:13:38Z
dc.date.available 2007-09-30T13:13:38Z
dc.date.issued 1995
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/24330
dc.description.abstract Sledováním fluorescenčního chování dvou fluorescenčních sond, perylenu a 1,6-difenyl-1,3,5-hexatrienu, byl sledován průběh vytvrzování diglycidyletheru bisfenolu A a tří typů tvrdidel. Intenzita fluorescence a fluor. polarizace sond rozpouštěných v DGEBA je citlivá na změny lokální viskozity. Bylo vyzkoušeno, že obě fluor. sondy jsou vhodné pro studium vytvrzovacích procesů zmíněných systémů. Na základě výsledků fluorescenční spektroskopie doplněných výše zmíněnými měřeními byly srovnány rozdíly v průběhu vytvrzování zmíněných sytémů. cze
dc.format 56 s. cze
dc.format.extent cze
dc.format.mimetype cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights cze
dc.subject epoxidové pryskyřice cze
dc.subject fluorescence cze
dc.subject fosforescence cze
dc.subject chromofory cze
dc.subject luminiscence cze
dc.subject siťování cze
dc.subject sondy cze
dc.subject termoluminiscence cze
dc.title Studium vytvrzování DGEBA pomocí fluorescenční spektroskopie cze
dc.title.alternative The study of cure of DGEBA by means of fluorescence spectroscopy cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee cze
dc.date.accepted 1995 cze
dc.description.abstract-translated cze
dc.description.department cze
dc.thesis.degree-discipline technologie výroby a zpracování polymerů cze
dc.thesis.degree-name cze
dc.thesis.degree-grantor cze
dc.identifier.signature D7294 cze
dc.thesis.degree-program cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account