Nezaměstnanost v ČR a možnosti jejího řešení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buchta, Miroslav cze
dc.contributor.author Mach, Jiří
dc.date.accessioned 2007-09-30T13:04:55Z
dc.date.available 2007-09-30T13:04:55Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/23575
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na deskripci nezaměstnanosti, resp. míry nezaměstnanosti, jakožto jednoho z nejdůležitějších ukazatalů výkonnosti ekonomiky každé země. V úvodní kapitole je charakterizován trh práce a jeho postavení v ekonomice, přičemž se autor podrobně věnuje zákonitostem jeho fungování. Následně se autor zabývá podstatou nezaměstnanosti, způsoby jejího měření, příčinami vzniku a důsledky a poukazuje na narůstající problém dlouhodobé nezaměstnanosti. V navazující části je popsán vývoj nezaměstnanosti v ČR. Dále se práce zaměřuje na posouzení efektivnosti uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti a analyzuje příčiny stávající vysoké nezaměstnanosti v ČR. V závěrečné kapitole jsou uvedena některá možná řešení nezaměstnanosti. cze
dc.format 105 s. cze
dc.format.extent cze
dc.format.mimetype cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights cze
dc.subject Nezaměstnanost cze
dc.subject míra nezaměstnanosti cze
dc.subject Trh práce cze
dc.subject analýza nezaměstnanosti cze
dc.subject vývoj nezaměstnanosti cze
dc.subject Úřady práce cze
dc.subject politika zaměstnanosti cze
dc.subject minimální mzda cze
dc.subject Česká Republika cze
dc.title Nezaměstnanost v ČR a možnosti jejího řešení cze
dc.title.alternative Unemployment in the CR and suggestions for its solution cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee cze
dc.date.accepted 2005 cze
dc.description.abstract-translated cze
dc.description.department Ústav ekonomie cze
dc.thesis.degree-discipline ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D14700
dc.thesis.degree-program cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account