Fotostárnutí při peroxidovém bělení v suspenzi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Milichovský, Miloslav cze
dc.contributor.author Vojtová, Lucy
dc.date.accessioned 2007-09-30T12:58:01Z
dc.date.available 2007-09-30T12:58:01Z
dc.date.issued 1995
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/22958
dc.description.abstract Tato práce se zabývá studiem vlivu přídavných látek na proces peroxidového bělení v suspenzi vlákniny a stárnutím papíru vlivem UV světla. Dva druhy vláknin (nebělený sulfát a brusná dřevovina) byly vyběleny působením různých bělicích roztoků. Z nich byly připraveny vzorky papírů a následně vystaveny UV záření. Byl studován vliv peroxidového bělení a doby expozice na optické a mechanické vlastnosti papíru. Porovnáním obou vláknin bylo zjištěno, že působení přídavných látek pozitivně ovlivnilo peroxidové bělení u sulfátové buničiny, naopak u dřevoviny došlo přídavkem aditiv ke zhoršení optických vlastností oproti působení samotného peroxidu vodíku. Fotostárnutí celkově negativně ovlivnilo jak optické, tak i mechanické vlastnosti obou vláknin. Sledováním vlivu přídavných látek na peroxidové bělení bylo zjištěno, že vhodných optických a mechanických vlastností papíru lze dosáhnout použitím bělicího roztoku o složení MgSo4, Na2SiO3, retapon A, H2O2(s i bez EDTA). Záměnou retaponu A za retapon PE došlo ke zlepšení optických vlastností, ale ke snížení pevnosti vláken. Z hodnot čísla reverze PC je patrné, že aditiva zvyšují reverzi bělosti. cze
dc.format 42 s. : přílohy cze
dc.format.extent cze
dc.format.mimetype cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights cze
dc.subject peroxid cze
dc.subject bělení cze
dc.subject optické vlastnosti cze
dc.subject ultrafialové záření cze
dc.subject aditiva cze
dc.title Fotostárnutí při peroxidovém bělení v suspenzi cze
dc.title.alternative Photo-aging at peroxide bleaching in suspension cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee cze
dc.date.accepted 1995 cze
dc.description.abstract-translated cze
dc.description.department cze
dc.thesis.degree-discipline chemická technologie papíru a celulózy cze
dc.thesis.degree-name cze
dc.thesis.degree-grantor cze
dc.identifier.signature D7245 cze
dc.thesis.degree-program cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account