IČ studie povrchových komplexů krotonaldehydu, furanu a maleinanhydridu na Mo-V-Ox katalyzátorech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lochař, Václav cze
dc.contributor.author Drobná, Helena
dc.date.accessioned 2007-09-30T12:57:14Z
dc.date.available 2007-09-30T12:57:14Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/22884
dc.description.abstract Mo-V-Ox oxidové systémy jsou perspektivní katalyzátory pro oxidativní dehydrogenaci krotonaldehydu. Pro bližší pochopení mechanismu této reakce byl studován charakter povrchových komplexů krotonaldehydu, furanu a maleinanhydridu na Mo-V-Ox katalyzátorech prostřednictvím FTIR spektroskopie. cze
dc.format 62 s. cze
dc.format.extent cze
dc.format.mimetype cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights cze
dc.subject katalyzátory cze
dc.subject Oxidativní dehydrogenace cze
dc.subject krotonaldehyd cze
dc.subject furan cze
dc.subject maleinanhydrid cze
dc.subject Fourierova transformace infračervených spekter cze
dc.subject spektroskopie cze
dc.title IČ studie povrchových komplexů krotonaldehydu, furanu a maleinanhydridu na Mo-V-Ox katalyzátorech cze
dc.title.alternative IR study of surface complexes of crotonaldehyde, furan and maleic anhydride on Mo-V-Ox catalysts cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee cze
dc.date.accepted 2002 cze
dc.description.abstract-translated cze
dc.description.department cze
dc.thesis.degree-discipline technická analytická a fyzikální chemie cze
dc.thesis.degree-name cze
dc.thesis.degree-grantor cze
dc.identifier.signature DS11597 cze
dc.thesis.degree-program cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account