Určení počtu světlo-absorbujících částic a chemického modelu komplexotvorné rovnováhy těžkých kovů s některými sulfazoxiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Meloun, Milan cze
dc.contributor.author Čapek, Jindřich
dc.date.accessioned 2007-09-30T12:43:23Z
dc.date.available 2007-09-30T12:43:23Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/21595
dc.description.abstract Určování počtu světlo-absorbujících částic ze spekter metodou hlavních komponent. Hledání vhodných metod hlavních komponent. Hledání chemického modelu komplexotvorné rovnováhy SNAZOXu, Naftylazoxinu 6S, Ortho-, META- a PARA-CAPAZOXu s ionty kovů Cd2+, Co2+, Cu2+, Ni2+, Pb2+ a Zn2+ pomocí nelineární regrese. cze
dc.format 56 s. cze
dc.format.extent cze
dc.format.mimetype cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights cze
dc.subject metoda hlavních komponent cze
dc.subject absorbanční matice cze
dc.subject nelineární regrese cze
dc.subject chemické modely cze
dc.subject reakční produkty cze
dc.subject komplexotvorné rovnováhy cze
dc.subject sulfoazoxiny cze
dc.title Určení počtu světlo-absorbujících částic a chemického modelu komplexotvorné rovnováhy těžkých kovů s některými sulfazoxiny cze
dc.title.alternative Determination of a number of light-absorbing species and a model of complex-forming equilibria of metal with some sulphonephtaleins cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee cze
dc.date.accepted 1999 cze
dc.description.abstract-translated cze
dc.description.department cze
dc.thesis.degree-discipline hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name cze
dc.thesis.degree-grantor cze
dc.identifier.signature D9393 cze
dc.thesis.degree-program cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account