Stanovení vybraných kovů ve vzorcích medu metodou AAS

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šrámková, Jitka cze
dc.contributor.author Šindelářová, Petra
dc.date.accessioned 2007-09-30T12:37:00Z
dc.date.available 2007-09-30T12:37:00Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/20969
dc.description.abstract Práce byla zaměřena na stanovení kadmia, mědi, manganu a zinku ve vzorcích medu metodou AAS. Byly nalezeny optimální podmínky stanovení. Studován byl vliv způsobu úpravy vzorků na stanovení uvedených elementů. Správnost metody byla ověřena na referenčním materiálu. Analyzovány byly vzorky medu podrobené třem způsobům úpravy, mikrovlnému rozkladu, mírnému varu s koncentrovanou kyselinou dusičnou a rozpouštění vzorků za tepla v demineralizované vodě. cze
dc.format 112 s. cze
dc.format.extent cze
dc.format.mimetype cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights cze
dc.subject kadmium cze
dc.subject měď cze
dc.subject mangan cze
dc.subject zinek cze
dc.subject med cze
dc.subject Atomová absorpční spektrometrie cze
dc.title Stanovení vybraných kovů ve vzorcích medu metodou AAS cze
dc.title.alternative Determination of chosen elements in honey samples by AAS cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee cze
dc.date.accepted 2003 cze
dc.description.abstract-translated cze
dc.description.department cze
dc.thesis.degree-discipline hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name cze
dc.thesis.degree-grantor cze
dc.identifier.signature D12422 cze
dc.thesis.degree-program cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account