Vliv obsahu kopolymerované kyseliny methakrylové na vlastnosti vodných disperzí na bázi ethylakrylátu, styrenu a methylmethakrylátu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šňupárek, Jaromír cze
dc.contributor.author Egerová, Magdalena
dc.date.accessioned 2007-09-30T12:36:31Z
dc.date.available 2007-09-30T12:36:31Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/20921
dc.description.abstract Semikontinuální emulzní polymerací byly připraveny vodné kopolymerní disperze na bázi ethylakrylátu s konstantním obsahem methylmethakrylátu nebo styrenu a rozdílným obsahem kyseliny methakrylové nebo kyseliny akrylové. U připravených latexů byla zjištěna velikost částic, sušina, pH, minimální filmotvorná teplota, viskozita. Dále byly připraveny pigmentované disperze, u kterých byly změřeny MFT, lesk, přilnavost. cze
dc.format 80 s. cze
dc.format.extent cze
dc.format.mimetype cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights cze
dc.subject kopolymery cze
dc.subject disperzní hmoty cze
dc.subject nátěrové systémy cze
dc.subject methylmethakryláty cze
dc.subject styren cze
dc.subject latexy cze
dc.title Vliv obsahu kopolymerované kyseliny methakrylové na vlastnosti vodných disperzí na bázi ethylakrylátu, styrenu a methylmethakrylátu cze
dc.title.alternative Effect methacrylic acid on properties of ethyl acrylate/styrene/methyl methacrylate aqueous dispersions cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee cze
dc.date.accepted 2004 cze
dc.description.abstract-translated cze
dc.description.department Ústav polymerních materiálů cze
dc.thesis.degree-discipline technologie výroby a zpracování polymerů cze
dc.thesis.degree-name cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D13220 cze
dc.thesis.degree-program cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account