Vliv prostředí a substituce na disociaci 4,4-disubstituovaných bis(benzensulfonyl)imidů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ludwig, Miroslav cze
dc.contributor.author Štverka, Pavel
dc.date.accessioned 2007-09-30T12:17:48Z
dc.date.available 2007-09-30T12:17:48Z
dc.date.issued 1995
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/18984
dc.description.abstract Bylo syntetizováno 10 p-substituovaných bis(arylsulfonyl)imidů. Jejich struktura byla potvrzena spektry H NMR a byly porovnány jejich body tání s hodnotami v literatuře. U neznámých látek byla provedena elementární analýza. Potenciometrickou titrací byly změřeny disociační konstanty modelových látek v pyridinu aj. Na základě výsledků byl diskutován vliv rozpouštědla a substituentu na disociaci studovaných látek. K interpretaci experimentálních dat byly rovněž použity metody s latentními proměnnými: metoda hlavních komponent (PCA) a metoda konjugovaných odchylek (CDA). cze
dc.format 52 s. : přílohy cze
dc.format.extent cze
dc.format.mimetype cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights cze
dc.subject sulfonylimidy cze
dc.subject Disociační konstanty cze
dc.subject potenciometrická titrace cze
dc.subject titrace cze
dc.subject chemometrie cze
dc.title Vliv prostředí a substituce na disociaci 4,4-disubstituovaných bis(benzensulfonyl)imidů cze
dc.title.alternative Solvent effects and substituent effects on dissociation of 4,4-disubstituted bis(phenylsulfonyl)imides cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee cze
dc.date.accepted 1995 cze
dc.description.abstract-translated cze
dc.description.department cze
dc.thesis.degree-discipline organická chemie cze
dc.thesis.degree-name cze
dc.thesis.degree-grantor cze
dc.identifier.signature D7298 cze
dc.thesis.degree-program cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account