The structural study of organotin coumpounds containing "Pincer" ligands

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holeček, Jaroslav cze
dc.contributor.author Jambor, Roman
dc.date.accessioned 2007-09-30T12:10:39Z
dc.date.available 2007-09-30T12:10:39Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/18192
dc.description.abstract Bylo připraveno 11 originálních organocíničitých sloučenin obsahujících nové O,C,O-chelátující ligandy. Dále bylo připraveno 18 originálních organocíničitých sloučenin obsahujících analogické N,C,N-chelátující ligandy. Sloučeniny byly charakterizovány pomocí elementární analýzy, hmotnostní spektrometrie a NMR spektroskopií. Krystalová struktura vybraných sloučenin byla určena pomocí rentgenové difrakční analýzy. cze
dc.format 41 s. cze
dc.format.extent cze
dc.format.mimetype cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights cze
dc.subject organocíničité sloučeniny cze
dc.subject nukleární magnetická rezonanční spektroskopie cze
dc.subject Rentgenová difrakční analýza cze
dc.subject elementární analýza cze
dc.subject Hmotnostní spektrometrie cze
dc.title The structural study of organotin coumpounds containing "Pincer" ligands cze
dc.title.alternative Studium struktury organocíničitých sloučenin obsahující "Pincer" ligandy cze
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee cze
dc.date.accepted 2002 cze
dc.description.abstract-translated cze
dc.description.department cze
dc.thesis.degree-discipline anorganická chemie cze
dc.thesis.degree-name cze
dc.thesis.degree-grantor cze
dc.identifier.signature D12243 cze
dc.thesis.degree-program cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account